Bendruomenė

Mūsų akademinė bendruomenė yra kūrybinga, darbšti, aktyviai dalyvaujanti kolegijos veikloje. Kolegijos valdymas pagrįstas inovatyviu projektinės organizacijos verslo modeliu ir komandiniu darbu. Tokie darbo principai leidžia mums greitai reaguoti į iššūkius, būti lankstiems ir dėmesingiems, išnaudoti savo stipriąsias savybes, pritraukti geriausius savo srities specialistus, taip pat teikti kokybiškas studijų paslaugas.

Kolegijos siūlomoms studijų programoms vykdyti pasitelkiami kvalifikuoti specialistai, dažnai atvyksta svečių iš užsienio. Daugelis dėstytojų yra praktikai, savo turimas žinias tiesiogiai perduodantys studentams: tai verslo konsultantai, firmų vadovai, ekonomistai, finansininkai, teisininkai, kompiuterinių žaidimų kūrėjai, IT specialistai, sociologai, psichologai, užsienio kalbų specialistai. Visi dėstytojai turi ne žemesnį kaip magistro laipsnį, dalis jų – įvairių mokslo sričių daktarai, turintys ir pedagoginius docento ar profesoriaus vardus.

ADMINISTRACIJA

Kolegijos administracija – komandinio darbo pavyzdys, įkvepiantis visą bendruomenę tikslingam ir rezultatyviam darbui. Optimizmas, kūrybiškumas ir kitoks požiūris į iššūkius – mūsų veiklos pagrindas, kurios rezultatas apibūdinamas vienu sakiniu darbuotojų, pedagoginio personalo ir studentų lūpose – „mums čia gera“.

KATEDROS

Katedros yra specifinę mokslo taikomąją ir studijų veiklą realizuojančios profesionalų komandos, kurios kolegijoje kuruoja tam tikrų mokslo ir studijų krypčių: verslo ir vadybos, humanitarinių ir informatikos – grupes.

Ekonomikos ir verslo katedra atsakinga už Verslo vadybos ir marketingo, Logistikos verslo, Turizmo ir renginių studijų programas. Ji kuruoja studijas ir vykdo taikomuosius tyrimus verslo bei su juo susijusių funkcijų srityse. Katedros komanda sudaryta iš praktikų ir tyrimus vykdančių pedagoginių darbuotojų, kurie skatina pažinti verslą ir ugdytis verslumo kompetencijas visus studijuojančiuosius.

Studijų programos:

  • Verslo vadyba ir marketingas
  • Logistikos verslas
  • Turizmas ir renginiai

Informacinių technologijų katedra atsakinga už Programavimo ir internetinių technologijų, Interaktyvių Medijų ir technologijų bei Žaidimų kūrimo programas. Katedros vykdomų taikomųjų tyrimų tematika – IT ir IT taikymas. Katedros komanda sudaryta iš praktikų ir tyrimus vykdančių pedagoginių darbuotojų, kurie supažindina studentus su naujausiomis informacinėmis technologijomis ir jų taikymu.

Studijų programos:

  • Programavimas ir internetinės technologijos
  • Interaktyvios Medijos ir Technologijos
  • Žaidimų kūrimas

Užsienio kalbų katedra atsakinga už studentų užsienio kalbų studijas ir jų taikymą įvairiose sferose. Katedros vykdomų taikomųjų tyrimų tematika – lingvistika (anglų kalba). Katedros komanda sudaryta iš užsienio kalbų žinovų, kurie skatina studentus plėsti užsienio kalbų žinias ir suprasti globalaus pasaulio iššūkius.

Studijų programa:

  • Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija