Studentams

Sveiki atvykę į studentams skirtą svetainės sritį. Čia Jūs rasite visą aktualią informaciją, susijusią su Jūsų studijomis. Esame tikri, kad šis komunikacijos įrankis bus operatyvus, informatyvus ir patogus. Atkreipiame dėmesį, kad be akademinio turinio, čia rasite informaciją apie studentų užklasinę veiklą – įdomią ir aktyvią, nukreiptą į studentų bendruomenės būrimą, stiprinimą ir gyvybingumą. Linkime, kad laikas, kurį skiriate studijoms  būtų panaudotas tikslingai, kryptingai, smagiai ir sumaniai!

Studijų organizavimas

bool(false)

Inovatyvūs ir šiuolaikiški studijų metodai išskirtinai orientuoti į praktinių įgūdžių ugdymą, rinkos poreikius ir lūkesčius. Projektinis mokymas apjungia teoriją ir praktiką, ypač glaudžiai bendradarbiaujama su verslu kuriant  realias verslo situacijas, sprendžiant konkrečius uždavinius bei iššūkius. Toks mokymosi formatas užtikrina visapusišką studento parengimą realizuoti įgytas kompetencijas tiek verslo įmonėje, tiek kuriant nuosavą verslą, tiek įgyvendinant įvairaus lygio projektus privačiame ar viešajame sektoriuose.

Plačiau

Tvarkaraščiai

Šioje dalyje jums pateikiami Nuolatinių studijų paskaitų, Ištęstinių studijų, taip pat Baigiamųjų darbų / projektų ir egzaminų tvarkaraščiai.

Plačiau

Studijų kalendorius

Šioje dalyje pateikiamas Studijų kalendorius – Jūsų kasdienis darbo įrankis, kuris bus informatyvus ir nuolat atnaujinamas.

Plačiau

Erasmus+ mainai

bool(false)

Erasmus+ programa suteikia studentui puikias galimybes studijuoti kitų šalių aukštosiose mokyklose, susipažinti su kitomis kultūromis, įgyti išskirtinės patirties. Programos dalyvis sustiprina savo profesinius įgūdžius, susipažįsta su konkrečios šalies ekonomine, socialine ir kultūrine aplinka. Programa taip pat skatina studentų savarankiškumą, mobilumą bei atveria naujas galimybes siekiantiems tarptautinės karjeros.

Plačiau

Akademinė parama

Kolegijoje studijuojantiems studentams teikiame dėstytojų bei administracijos akademinę paramą. Akademinė parama padeda studijuojančiam tikslingai ir nuosekliai pasiekti studijų rezultatus. Gaudami akademinę paramą, studentai jaučiasi pilnaverčiais studijų proceso dalyviais, yra atsakingi ir reiklūs įgyjamoms žinioms ir gebėjimams, bei ugdo savyje mokymosi visą gyvenimą nuostatas.

Plačiau

Finansavimas

Vilniaus verslo kolegija suteikia galimybę studijuoti nemokamai gavus studijų stipendiją. VVK studijų stipendija dengia 100% studijų kainos. Todėl Kolegijos studentas, gavęs studijų stipendiją, neturi padengti nustatytos ir norminės studijų kainos skirtumo.

Plačiau

Karjera

Vienas iš pagrindinių būdų auginti praktinius studentų įgūdžius – tai studijų metu numatyta darbinė praktika.
Vilniaus verslo kolegijos socialiniai partneriai priima geriausius kolegijos studentus į darbo praktiką savo įmonėse, taip pat dalyvauja susitikimuose su studentais, vykdo įvairų sričių praktines paskaitas ir mokymus.

Plačiau

Studijų tęstinumas

Vilniaus verslo kolegijos absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose, to pačios krypties magistrantūros studijose. Norėdami studijuoti Lietuvos universitetuose, kolegijos absolventai dažniausiai turi pabaigti ir papildomas pasirinkto universiteto organizuojamas studijas, apimančias universitetinio bakalauro studijų dalykus, kurių kolegijos absolventai nesimokė.

Plačiau