Erasmus+ mainai

Nepaisant susiklosčiusios situacijos su COVID-19 Erasmus+ mobilumo programa tęsiasi. Esate kviečiami dalyvauti studijų ir praktikos mobilumuose. Vykdydami LR Vyriausybės sprendimus dėl karantino ir jo keliamų apribojimų (apribojus judėjimą tarp šalių) pasiliekame teisę kooreguoti Jūsų mobilumo eigą ir tvarką. 

Dokumentai  norintiems dalyvauti Erasmus+ mainų programoje:

Paraiška dalyvauti Erasmus+ programoje

Erasmus+ motyvacinis laiškas

Užpildytas ir pasirašytas paraiškas prašome pateikti el. paštu jurgita.mickeviciute@kolegija.lt arba atneškite į VVK Komunikacijos ir tarptautinių ryšių skyrių.

Studijuojantiems sudarome sąlygas studijuoti ir atlikti praktiką užsienio aukštojo mokslo institucijose, verslo įmonėse ar organizacijose pagal ERASMUS+ programą. Šios programos tikslas – suteikti studentams galimybę įgyti dar daugiau akademinių bei praktinių žinių ir patobulinti užsienio kalbų žinias.

Programą „Erasmus+“ galima drąsiai vadinti viena iš labiausiai pasiteisinusių Europos Komisijos iniciatyvų, skirtų senojo žemyno švietimo sistemoms tobulinti, jaunimo lyderystei auginti ir socialinei atskirčiai mažinti.

Skatinami dalyvauti Erasmus+ mobilumo programoje siekiame supažindinti studentus su kitų Europos šalių universitetų disciplinomis ir suteikiame galimybę pažinti kitų šalių kultūras. Studijos ir praktika užsienyje kiekvienam suteiks daug gyvenimiškos ir akademinės patirties, išmokys savarankiškumo ir suteiks dar daugiau pasitikėjimo savimi. Stipendijos skiriamos vieno ar dviejų semestrų trukmės studijoms ir praktikai užsienyje. Studentai turi galimybę studijuoti anglų, rusų ir ispanų kalbomis.

Vilniaus verslo kolegijai suteikta Erasmus+ aukštojo mokslo chartija (ECHE), kurios suteikimas patvirtina, kad Erasmus+ programos tikslai yra ir pačios institucijos modernizavimo ir tarptautiškumo strategijos dalis ir kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.

Erasmus+ programos tikslas – skatinti studentų tarptautinį mobilumą, suteikti galimybę studentams atlikti praktiką užsienio įmonėse, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.

Dalyvavimo sąlygos:

 • Visi VVK nuolatinių studijų studentai ir absolventai (per vienerius metus po studijų baigimo) gali dalyvauti Erasmus+ programoje
 • Mobilumo trukmė: studijoms nuo 3 iki 12 mėn., praktikai nuo 2 iki 12 mėn. (bendras laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 mėn.)
 • Studentų atranka studijos ar praktikai vykdoma du kartus per metus: rudens semestre (spalio-lapkričio mėn.), pavasario semestre (kovo-balandžio mėn.)
 • Absolventų praktikai studentai atrenkami dar nepasibaigus studijų laikotarpiui pavasario semestre, ir ją galima atlikti per 12 mėn. po studijų baigimo
 • Informacija apie skelbiamus konkursus pateikiama VVK tinklalapyje ir išsiunčiama visiems studentams el. paštu
 • Atrankos dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus:
  • studijų rezultatai
  • užsienio kalbos mokėjimas
  • motyvacija studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje
  • priimančiosios institucijos studijų ar praktikos programa
  • aktyvus dalyvavimas kolegijos bendruomenės veikloje
 • Prioritetas teikiamas 2 ir 3 kurso studentams ir studentams, dalyvaujantiems Erasmus+ programoje pirmą kartą.
 • Atranką vykdo VVK sudaryta atrankos komisija.
 • Laimėjus konkursą, studentui yra skiriama Erasmus+ programos stipendija, dalinai dengianti kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidas
 • Studentai taip pat turi teisę dalyvauti Erasmus+ programoje su nuline stipendija
 • Visi atrinkti Erasmus+ studijų ir praktikos mobilumo dalyviai privalo įsivertinti kalbos žinias internetu OLS prieš mobilumo laikotarpį ir mobilumo laikotarpio pabaigoje (https://erasmusplusols.eu/).

 

Aukštųjų mokyklų studentų mobilumui iš Programos šalių stipendijoms nustatytos normos:

  Priimanti šalis  Suma per mėnesį,
EUR
1 grupė

Programos šalys,
kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Danija, Suomija, Islandija,
Airija, Liuksemburgas, Švedija,
Jungtinė Karalystė,
Lichtenšteinas, Norvegija
520
2 grupė

Programos šalys,
kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Vokietija,
Prancūzija, Italija, Graikija,
Ispanija, Kipras, Nyderlandai,
Malta, Portugalija
470
3 grupė

Programos šalys,
kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Kroatija, Čekija,
Estija, Latvija, Lietuva,
Vengrija, Lenkija, Rumunija,
Slovakija, Slovėnija, Makedonija,
Turkija
320

Fiksuoti dydžiai, kuriuos nustato Nacionalinė agentūra, yra nustatomi visam mobilumo projekto laikotarpiui.

 • Studentų praktikų mobilumui:  papildomai  180 EUR/mėn.

Studentų iš socialiai remtinų grupių (išskyrus turinčius specialiųjų poreikių) studijų mobilumui: papildomai 200 EUR/mėn. Studentai iš socialiai remtinų grupių, kurie atlieka  praktiką turi teisę gauti papildomą sumą studijų mobilumui vietoj papildomos sumos praktikoms, jei papildoma suma praktikoms yra žemesnė.

Erasmus+ dokumentai studentams

Studentus, pageidaujančius dalyvauti Erasmus+ programoje, kviečiame susipažinti su Erasmus+ nuostatais, VVK studentų judumo tvarka, pateikiamais dokumentais ir studijų pripažinimo tvarka ir kt.

 

Naudingos nuorodos