Tarptautiškumas

Mūsų komanda daug ir aktyviai dirba, kad tarptautinės mainų programos bei projektai būtų prieinami kiekvienam iš Jūsų, kiekvienam Kolegijos bendruomenės nariui. Šiuo metu mūsų partneriai yra daugiau kaip  52 užsienio aukštojo mokslo ir studijų bei kitos institucijos, o bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su 22 užsienio aukštojo mokslo institucijomis. Kartu su užsienio partneriais sudarome puikias sąlygas studentams vykti į užsienio aukštąsias mokyklas atlikti praktiką ar studijuoti, taip pat ir dėstytojams bei personalo darbuotojams kelti kvalifikaciją partnerių institucijose. Į kolegiją periodiškai atvyksta ir lektoriai iš užsienio,  Vilniaus verslo kolegija – aktyvi tarptautinės mokslo ir tyrimų veiklos dalyvė. Nuo 2006 metų kolegija sėkmingai vykdo Mokymosi visą gyvenimą programų Erasmus, Nordplus, Leonard da Vinci, Grundtvig projektus.

Erasmus+ programa

bool(false)

Programą Erasmus+ galima drąsiai vadinti viena iš labiausiai pasiteisinusių Europos Komisijos iniciatyvų, skirtų senojo žemyno švietimo sistemoms tobulinti, jaunimo lyderystei auginti ir socialinei atskirčiai mažinti.

Projektai

Nuo 2004 metų Vilniaus verslo kolegija aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje tiek tarptautinėse, tiek nacionalinėse programose bei iniciatyvose. Kolegijos projektinės veiklos skyrius inicijuoja naujus projektus, sėkmingai koordinuoja bei dalyvauja kaip partneris. Projektų rezultatai yra sėkmingai integruojami į studijų programas, skatina studijų kokybės tobulinimą, tarptautinį mokymo institucijų bendradarbiavimą, naujovių kūrimą bei diegimą.

Plačiau

Partneriai

Kolegijos tarptautinių ryšių skyrius išplėtojo užsienio partnerių tinklą, kuris išpopuliarino kolegijos vardą tarptautinėje švietimo paslaugų rinkoje. Šiuo metu pasirašytos 58 Erasmus+ bendradarbiavimo sutartys su aukštojo mokslo institucijomis Europoje ir už jos ribų.

Patirtys

Studijuodamas VVK turėjau galimybę dalyvauti Erasmus+ programoje, vasarą atlikau praktiką Maince, o vėliau pasirinkau vieno semestro studijas vokiečių kalba BSP Business School Berlyne, taip suderindamas norą keliauti ir mokytis.

Anton Prokopyev
Erasmus+ praktika ir studijos Vokietijoje

Labai džiaugiuos, kad pasirinkau Lietuvą savo Erasmus+ studijoms. Drąsiai galiu sakyti, kad patobulinau anglų kalbos žinias ir susipažinau su daugybe nuostabių žmonių ir pamačiau daugybę gražių vietų. Bet svarbiausias dalykas – turėjau galimybę patirti, kaip gyventi aplinkoje, kurioje niekas nekalba tavo gimtąja kalba.

Laura Cankova
Erasmus+ studentė iš Latvijos

Visada norėjau mokytis mokytis Europoje. Apie Lietuvą nebuvau nei girdėjęs, nei žinojęs, kol radau VVK. Mane labai sudomino jų studijų programa „Žaidimų kūrimas". Taip čia ir atsiradau. Pamilau Lietuvą ne tik dėl nuostabios gamtos, bet ir dėl žmonių, kuriuos čia sutikau. Jei tektų dar kartą pasirinkti kur studijuoti, nedvejodamas rinkčiaus VVK.

Berk Unal
VVK studentas iš Turkijos

Patirtys

Studijuodamas VVK turėjau galimybę dalyvauti Erasmus+ programoje, vasarą atlikau praktiką Maince, o vėliau pasirinkau vieno semestro studijas vokiečių kalba BSP Business School Berlyne, taip suderindamas norą keliauti ir mokytis.

Anton Prokopyev
Erasmus+ praktika ir studijos Vokietijoje

Labai džiaugiuos, kad pasirinkau Lietuvą savo Erasmus+ studijoms. Drąsiai galiu sakyti, kad patobulinau anglų kalbos žinias ir susipažinau su daugybe nuostabių žmonių ir pamačiau daugybę gražių vietų. Bet svarbiausias dalykas – turėjau galimybę patirti, kaip gyventi aplinkoje, kurioje niekas nekalba tavo gimtąja kalba.

Laura Cankova
Erasmus+ studentė iš Latvijos

Visada norėjau mokytis mokytis Europoje. Apie Lietuvą nebuvau nei girdėjęs, nei žinojęs, kol radau VVK. Mane labai sudomino jų studijų programa „Žaidimų kūrimas". Taip čia ir atsiradau. Pamilau Lietuvą ne tik dėl nuostabios gamtos, bet ir dėl žmonių, kuriuos čia sutikau. Jei tektų dar kartą pasirinkti kur studijuoti, nedvejodamas rinkčiaus VVK.

Berk Unal
VVK studentas iš Turkijos