Erasmus+ programa

Vilniaus verslo kolegija dalyvauja Erasmus+ programoje, kuri yra skirta studentų mobilumui skatinti bei dėstytojų ir personalo profesinio tobulėjimo stiprinimui. Erasmus+ programa siekia supažindinti studentus su kitų pasaulio šalių aukštųjų mokyklų disciplinomis ir padeda pažinti kitų šalių kultūras, suteikia daug gyvenimiškos ir akademinės patirties, išmoko savarankiškumo ir suteikia dar daugiau pasitikėjimo savimi.

Vilniaus verslo kolegijai suteikta Erasmus+ Chartija, kuri patvirtina, kad šios programos tikslai yra kolegijos tarptautinės strategijos dalis ir, kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.

Daugiau apie Erasmus+: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/svietimas-ir-mokymas-10

Erasmus Partners_2019

Erasmus+ mobilumo programoje dalyvauja:

 • Programos šalys: 28 ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija ir 6 ne ES šalys: Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija
 • Šalys Partnerės – ne ES šalys, su kuriomis VVK turi pasirašytas bendradarbiavimo sutartis: Gruzija, Ukraina, Baltarusija, Sirija.

 

Erasmus+ programos tikslas – skatinti studentų tarptautinį mobilumą, suteikti galimybę studentams atlikti praktiką užsienio įmonėse, įgyti kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje.

Daugiau apie Erasmus+ mainus

IŠVYKSTANTIEMS STUDENTAMS

Dalyvavimo sąlygos:

 • Teikti paraiškas Erasmus+ studijoms ar praktikai gali VVK nuolatinių studijų studentai.
 • Mobilumo trukmė: studijoms nuo 3 iki 12 mėn., praktikai nuo 2 iki 12 mėn. (bendras laikotarpis ne ilgesnis kaip 12 mėn.).
 • Atrinkti dalyviai VVK KTRS turi pateikti:
  • paraišką studijuoti ar atlikti praktiką pagal Erasmus+ programą,
  • motyvacinį laišką,
  • akademinę pažymą,
  • su aukštąja mokykla suderintą mokymosi sutartį (learning agreement),
  • paso kopiją,
  • nuotrauką.

Prašymas direktorei dalyvauti Erasmus+ mobilume

Paraiška dalyvauti Erasmus+ programoje

Erasmus+ motyvacinis laiškas

Erasmus+ studijų mobilumo sutartis (LA_studies)

Erasmus+ praktikos mobilumo sutartis (LA_internship)

Erasmus+ dotacijos sutartis (Finansinė sutartis)

 

 

Erasmus+ dokumentai personalui, spauskite čia!

Dėstytojus ir darbuotojus, pageidaujančius dalyvauti Erasmus+ programoje, kviečiame susipažinti su Erasmus+ nuostatais, VVK personalo judumo tvarka, pateikiamais dokumentais ir kt.

Erasmus+ programos tikslas – skatinti dėstytojų ir administracijos darbuotojų tarptautinį mobilumą, suteikti profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti žinių ir gerosios patirties mainus tarp akademinio ir administracinio personalo bei jų kompetencijų plėtrą.

Dalyvavimo sąlygos:

 • Visi VVK dėstytojai ir administracijos darbuotojai gali dalyvauti Erasmus+ personalo mobilumo programoje
 • Mobilumo trukmė: nuo 2 d. iki 2 mėn. (neįskaitant kelionės dienų) ir ne mažiau 8 dėstymo val. per savaitę
 • Personalo atranka dėstymui arba mokymuisi vykdoma du kartus per metus: rudens semestre (spalio-lapkričio mėn.), pavasario semestre (kovo-balandžio mėn.)
 • Gali būti vykdoma individuali atranka, esant poreikiui, remiantis patvirtinta darbo programa
 • Informacija apie skelbiamus konkursus pateikiama VVK tinklalapyje ir išsiunčiama visiems dėstytojams ir darbuotojams el. paštu
 • Atrankos dalyviai vertinami pagal šiuos kriterijus:
  • mobilumo programos turinys ir aktualumas kolegijos veiklai
  • užsienio kalbos mokėjimas
 • Prioritetas teikiamas dėstytojams ir darbuotojams, dalyvaujantiems Erasmus+ programoje pirmą kartą arba mobilumams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami kolegijos ryšiai ir/arba aptariami būsimi bendradarbiavimo projektai
 • Atranką vykdo VVK sudaryta atrankos komisija
 • Laimėjus konkursą, dėstytojui ir darbuotojui skiriama Erasmus+ dotacija padengti kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidas

Personalo mobilumo projektams Programos šalyse nustatytos fiksuotos normos kelionės išlaidoms padengti, atsižvelgiant į kelionės atstumą:

Darbuotojų kelionei

Kelionės atstumas Suma
Nuo 10 iki 99 km: 20 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

Pastaba:    Stulpelyje „Kelionės atstumas“ pasirenkamas atstumas tik nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos (t. y. atstumas į vieną pusę), tačiau atitinkamame stulpelyje „Suma“ numatytos lėšos apima lėšas už kelionę tiek į, tiek iš veiklos vykdymo vietos (t. y. suma skirta į abi puses).

Kelionės atstumo skaičiuoklę rasite čia

 

Darbuotojų pragyvenimo išlaidoms

Aukštųjų mokyklų darbuotojai iš Programos šalių
Priimanti šalis Suma per dieną, EUR
Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija 153
Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija 136
Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija 119

Pastaba:    Suma dienai skaičiuojama tokiu būdu:

iki 14-os veiklos dienos imtinai: suma vienam dalyviui dienai, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje;
+
nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% anksčiau lentelėje nurodytos sumos (neapvalinant) vienam dalyviui dienai.

Naudingos nuorodos